ระบบ WMS คืออะไร ช่วยให้การสั่ง ส่งสินค้าง่าย และปลอดภัยได้อย่างไร?

ระบบ WMS คืออะไร ช่วยให้การสั่ง-ส่งสินค้าง่าย และปลอดภัยได้อย่างไร?

ระบบ WMS คืออะไร แล้วจะช่วยให้การสั่ง และจัดส่งสินค้าง่ายขึ้นได้อย่างไร การสั่งสินค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบันกลายเป็นกิจกรรมที่แพร่หลาย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในบัจุบันการใช้งานอินเตอร์เป็นที่นิยมอย่างมาก และเทคโนโลยีต่างๆ ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจ อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลให้การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็มีมิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาสหารายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะฉะนั้นทั้งการสั่ง และการจัดเก็บ รับ และขนส่งสินค้าจึงต้องมีระบบที่รัดกุม และปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้า เจ้าของธุรกิจ และลูกค้า

การจัดการคลังสินค้าในยุคดิจิทัล

การจัดการคลังสินค้าในยุคดิจิทัลถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ที่ต้องใช้การวางแผน และการจัดการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ระบบ WMS เข้ามาทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการนี้ เนื่องจากสามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น เช่น การติดตามสินค้า การสั่งสินค้า และการจัดส่งสินค้าในเวลาที่รวดเร็ว

ระบบ wms คืออะไร

ระบบ wms คือ ระบบการจัดการคลังสินค้า หรือ WMS (Warehouse Management System) เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมและการจัดการงานภายในคลังสินค้า ระบบ WMS ครอบคลุมจากกระบวนการเบิก จัดเก็บ รับ และขนส่งสินค้า รวมถึงการจัดการสต๊อกสินค้า และการจัดทำรายงานสรุป

การทำงานของระบบ WMS เริ่มต้นจากการรับสินค้าเข้าคลัง สินค้าที่เข้ามาจะถูกตรวจสอบ และบันทึกลงในระบบ โดยระบบจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแต่ละชิ้น เช่น ประเภท คุณภาพ จำนวน และที่ตั้งของสินค้าในคลัง เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา ระบบ WMS จะดำเนินการจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมส่ง โดยระบบจะทำการค้นหาสินค้าที่ต้องการจากข้อมูลในระบบ และแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสินค้าที่ต้องการ ทำให้การจัดเตรียมสินค้าสำหรับการส่งสินค้านั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ระบบ WMS ยังมีการจัดทำรายงานสรุปที่ช่วยให้ผู้จัดการคลังสินค้าสามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดการคลังสินค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า

ระบบจัดการคลังสินค้าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

การจัดการคลังสินค้ามีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งของประเด็นนี้คือการรู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้:

 • การรับสินค้า: ตั้งแต่การตรวจสอบรายการสินค้าที่ถูกส่งมา จนถึงการบันทึกรายการเหล่านี้ลงในระบบ
 • การจัดเก็บสินค้า: ระบบ WMS จะแนะนำพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าในคลัง ตามประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่และการเข้าถึงสินค้า
 • การจัดการสต๊อก: การติดตามสินค้าที่มีในคลังสินค้าและปรับปรุงสถานะสต๊อกอัตโนมัติ
 • การเบิกสินค้า: ค้นหา และเรียกสินค้าที่ต้องการจากคลังสินค้าสำหรับการส่งสินค้าหรือกระบวนการอื่นๆ
 • การส่งสินค้า: การจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางที่ต้องการ
 • การจัดทำรายงาน: สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในคลังสินค้า สร้างรายงานประจำวัน/สัปดาห์/เดือน เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • การจัดการข้อมูล: บันทึก และจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในคลังสินค้า

ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม และจัดการคลังสินค้า ช่วยให้การดำเนินการในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการผิดพลาด และเพิ่มความพอใจของลูกค้า

ระบบการจัดการคลังสินค้า ช่วยให้การสั่งและส่งสินค้า ง่ายและปลอดภัยได้อย่างไร

การดำเนินงานในคลังสินค้ายังมีความซับซ้อน และเสี่ยงต่อการผิดพลาด ทั้งนี้มีการส่งผิดสินค้า การส่งสินค้าช้า หรือการสูญเสียสินค้า ซึ่งระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ช่วยให้สามารถจัดการความซับซ้อนและความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 • เพิ่มความถูกต้องและความชัดเจน: ระบบ WMS จะบันทึก และติดตามทุกการดำเนินการในคลังสินค้า ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะ และตำแหน่งของสินค้าได้ตลอดเวลา การทำงานแบบนี้ช่วยลดความผิดพลาด และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
 • การจัดการสต๊อก: ระบบ WMS จะปรับปรุงสถานะสต๊อกสินค้าอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่ได้เร็วและแม่นยำ นำไปสู่การวางแผนสต๊อกและการสั่งซื้อสินค้าที่ดีขึ้น
 • ลดเวลาส่งสินค้า: ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของสินค้าและเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเบิกสินค้า ระบบ WMS สามารถลดเวลาที่ใช้ในการจัดเตรียมสินค้าสำหรับการส่งสินค้า
 • เพิ่มความปลอดภัย: ระบบ WMS ช่วยป้องกันการสูญเสีย และการฉ้อโกงด้วยการติดตามสินค้าทั้งหมดและการบันทึกทุกการดำเนินการในคลังสินค้า

ดังนั้น ระบบ WMS ช่วยให้การสั่ง และส่งสินค้ากลายเป็นกระบวนการที่ง่าย และปลอดภัยมากขึ้น ประโยชน์นี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า แต่ยังช่วยสร้างความไว้วางใจ และความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย

ใครที่ควรใช้ระบบ Warehouse Management System

ระบบ Warehouse Management System (WMS) มีประโยชน์ในการสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานในคลังสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

 • การค้าปลีก: ธุรกิจร้านค้าปลีกทั้งในทางร้านค้าทั่วไป และร้านค้าออนไลน์สามารถปรับปรุงการจัดการสต๊อกสินค้า และประสิทธิภาพในการส่งสินค้าได้ด้วยระบบ WMS
 • การผลิต: บริษัทผลิตสินค้าสามารถใช้ระบบ WMS เพื่อจัดการ และควบคุมวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า
 • ธุรกิจขนาดใหญ่: บริษัทขนาดใหญ่ที่มีคลังสินค้าหลายแห่ง หรือที่มีจำนวนสินค้าที่จัดเก็บในคลังมาก จำเป็นต้องใช้ระบบ WMS เพื่อจัดการและติดตามสินค้า
 • ธุรกิจที่มีความซับซ้อนในการจัดการสินค้า: ธุรกิจที่มีความซับซ้อนในการจัดการสินค้า อาทิเช่น สินค้ามีวันหมดอายุ หรือสินค้าต้องเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง จำเป็นต้องใช้ระบบ WMS เพื่อจัดการและควบคุมการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสม

โดยรวมแล้ว ธุรกิจทุกประเภทที่มีคลังสินค้า และต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ และความถูกต้องในการจัดการสินค้า จัดส่งสินค้าและติดตามสต็อกสินค้าสามารถได้รับประโยชน์จากระบบ WMS.

สั่ง และส่งสินค้า ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ ด้วย ระบบ WMS จาก Logist Plus ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า ชั้นนำในกรุงเทพ

ระบบ WMS คืออะไร ช่วยให้การสั่ง ส่งสินค้าง่าย และปลอดภัยได้อย่างไร?

ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงเร็ว ธุรกิจต่างๆ ต้องการการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยที่ Logist Plus ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าชั้นนำในกรุงเทพ เราให้บริการ WMS ที่มีความสามารถในการจัดเก็บ ส่งและติดตามสถานะสินค้าแบบ เรียลไทม์ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าจะถูกจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.

กับระบบ WMS ของ Logist Plus ลูกค้าสามารถสั่งสินค้า และติดตามสถานะการส่งสินค้าออนไลน์ทันที ไม่ว่าจะเป็นสถานะของการสั่งซื้อ ตำแหน่งของสินค้า หรือเวลาที่สินค้าถึงปลายทาง ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทราบข้อมูลเหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการได้รวดเร็วและสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น.

นอกจากนี้ ระบบ WMS ของเรายังได้รับการออกแบบอย่างดีเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยระบบจะทำการอัปเดตสถานะสต๊อกสินค้า และส่งข้อมูลทันทีให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง และทันสมัยที่สุด

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ระบบ WMS จาก Logist Plus มั่นใจได้ว่าจะสามารถช่วยธุรกิจของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยทำให้กระบวนการจัดเก็บ การจัดส่ง และการติดตามสถานะสินค้าเป็นเรื่องง่าย ปลอดภัย และทันสมัย.ให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกคน ด้วยบริการที่ครบวงจร ทั้ง 

หากคุณกำลังสนใจบริการดังกล่าว อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ให้ทุกการบริหารคลังสินค้าของธุรกิจคุณเป็นเรื่องง่าย

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากดีๆ จาก Logist Plus ได้ที่:

Facebook: Logistplus Co.,Ltd.

YouTube: Logistplus Thailand

Line: LogistPlus

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Logistplus-cookie

  นโยบายการใช้คุกกี้ Logistplus นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัทโดยท่านสามารถศึกษาและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัท จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น 1. คุกกี้ คืออะไร คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย 2. เราใช้ คุกกี้อย่างไรบ้าง เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อการให้บริการและช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ โดยคุกกี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ การวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย 3. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตามคุกกี้ในข้อ 2 โดยท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของเราได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ 4. การจัดการคุกกี้ ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top